Místní rybářský řád - rybník Nový Kanclíř

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
k provozování lovu ryb na udici
platný pro rybník Nový Kanclíř v roce 2018

Povinnosti držitele pověření k rybolovu:

1) Při lovu ryb musí mít každý u sebe platné pověření k lovu ryb vydané Rybářstvím Třeboň a.s. se sídlem Rybářská 801 v Třeboni.

2) Lov ryb je povolen od 1. dubna do 31. prosince.

3) Lov ryb v rybníce smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. každý rybář je po skončení rybolovu povinen uklidit si své chytací místo.

4) Denní doby lovu jsou stanoveny takto: * březen, duben, září, říjen od 5 do 20 hodin * květen, červen, červenec,srpen od 4 do 24 hodin * listopad, prosinec od 7 do 17 hodin

Oprávněný k lovu musí mít vedle průkazu totožnosti, pověření k rybolovu na daný rybník.V jednom dnu lovu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb (v tom nejvýše 2 ks tzv. ušlechtilé ryby, tj. kapr, štika, candát, sumec, bolen, amur) a úlovek je povinen zapsat do přehledu o úlovcích bezprostředně po jejich ulovení. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru a podběrák. Za osoby mladší 18 let vždy zodpovídá zákonný zástupce.

 • Lov přívlačnou udicí a na rybku či její část je dovolen. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
 • K lovu udicí smí držitel povolenky použít nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Při chytání na dvoj-trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
 • Lov čeřínkováním je povolen od 15.6. a čeřínkem o max. rozměru 1×1 m. Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeny do 15.6. včetně. Lov na rybku a její část a přívlač je povolen od 16. června.
 • Je zakázáno lovit nástražní rybky do čeřínků, které mají tímto rybářským řádem stanovenou nejmenší lovnou míru, neobsahují ji a jakkoliv je používat k rybolovu.
 • Je zakázáno chytat ryby a vstupovat na led, pokud je na rybníce souvislá vrstva ledu.

5) Je zakázáno přivlastňovat si ryby nedosahující následující nejmenší délky:

 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm !!! (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • lín obecný 20 cm
 • candát 45 cm
 • štika 50 cm
 • sumec velký 90 cm
 • amur 50 cm
 • bolen 40 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • pstruh 25 cm
 • okoun 20 cm

6) U rybníka a v jeho blízkosti je zakázáno:

 • Lov na bójku. Je zakázano chytání z Belly boatu.
 • Používat k lovu prostredku výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlice, rozsošky, chytání ryb na šňůry, do rukou a ok, užívat k lovu ryb elektřiny.
 • Zanechávat odpadky okolo rybníka mimo míst k tomu určených.
 • Nocovat v autech ci přívěsech, stanovat či jinak tábořit (nejde o táborište povolené Správou chráněné krajinné oblasti Třeboňsko).
 • Rozdělávat ohně, škrabat a kuchat ryby.
 • Přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího.
 • Lov ryb z loděk pevně neukotvených na břehu a všech ostatních plavidel, ostrovu kromě lovu ryb broděním v příbrežních partiích přívlačí.
 • Držitel povolenky nesmí používat za nástrahu krev, vnadit plošně, vnadit masem a dalšími zakázanými návnadami.
 • Označování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely, tyčovou bójí atd.

7) Držitel pověření muže pri výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, je však povinen nahradit škodu, kterou přitom způsobí.

8) Oprávněný k lovu je povinen prokázat rybářské stráži svou totožnost, dále předložit ke kontrole platné pověření vydané Rybárstvím Trebon a.s., případný denní úlovek a řádně vyplněný přehled úlovku.

9) Kontrola a dozor. Tuto činnost vykonává rybářská stráž řádně ustanovená Rybářstvím Třebon a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladu, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského rádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředku vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.

10) Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třebon a.s.

—-
UPOZORNĚNÍ
1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření odevzdat té organizaci, která jej vydala.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků
8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

Správným vyplněním sumáře a včasným odevzdáním (i v případě, že nebylo dosaženo úlovku) přispějete k lepšímu zarybňování.

Konec článku: Místní rybářský řád - rybník Nový Kanclíř
Rubrika: Sportovní rybolov
Rybářství Třeboň a.s. #
5.02.18

Dobrý den, pane Hovorko,
pro chytání od pátku do neděle na rybníce Nový Kanclíř je vhodné zakoupit pověření k lovu ryb třídenní, které stojí 1400 Kč. Pro syna pověření stojí také 1400 Kč. Budete-li mít jen jednu společnou povolenku, je třeba dodržet, že na jedno pověření se smí použít nejvýše dva pruty. Dodáváme, že dle rybářského řádu za osoby mladší 18 let zodpovídá zákonný zástupce.

Vladimír Hovorka #
4.02.18

Dobrý den. otazka: Pokud prijedu v pátek odpoledne a budu chytat do nedele 12,00 mohu vedet cenu a cenu pro syna kteremu je 12 let ? Děkuji

Rybářství Třeboň #
17.08.17

Dobrý den, pane Ladislave,

ano, k rybolovu na Novém Kanclíři potřebujete pouze Pověření k lovu ryb na NK a OP.
Rybářství Třeboň

Ladislav Himl #
16.08.17

Dobrý den, nevlastním rybářské oprávnění k rybolovu,málo času.Mohu chytat na Kanclíři pouze se zakoupenou povolenkou a.s.Třeboň a OP. Děkuji L.H

Rybářství Třeboň #
1.04.16

Dobrý den,
zavážení nástrahy není zakázáno, nesmíte chytat z lodě. Bohužel stanovaní, nebo bivakování nám zakazuje CHKOT.

S pozdravem
Rybářství Třeboň a.s.

Martin #
30.03.16

Dobrý den, může se na tomto revíru zavážet návnady a nástrahy? Co bivakování, je povoleno? Myslím bivak nebo brolly bez podlahy. Díky za odpověd

Stenly #
4.03.16

Dobrý den a velký dík všem dobrým lidem, kteří zachovali tento nádherný rybník pro sportovní rybolov. (Pozn. Ke konci loňského roku se šířila zpráva o ukončení rybolovu a odlovení Nového Kanclíře.)
Velkým posunem pro letošnín rok je úprava denní doby lovu na letní měsíce na 24 hodin Non stop.
(Konečně se přibližujem k Evropským standartům.)
Věřím, že všichni skalní co jezdí na Kanclíř pravidelně tuto úpravu přivítají. Doufám, že rybáři ocení tyto vstřícné kroky a odmění se tím, že se bude takto upravený řád dodržovat. (Zejména mám na mysli počet si ponechaných ušlechtilých ryb a doržením horní lovné míry kapra.) Nebrat na povolenku HOST 26 kaprů za 4 dny lovu !!!
1.4.2016 na Kanclíři nazdar .
P.S. Zbyňku jedeš na zahájení ? Zavolej.
 Stenly

Rybářství Třeboň #
15.12.15

Dobrý den,
lov na přívlač je povolen od 16. června.

František #
13.12.15

Lov přívlačí je povolen už od 1.dubna ?

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme