Sdělení společnosti Rybářství Třeboň

Rybářství Třeboň a.s. vydalo v srpnu 2018 následující zprávu:

Vzhledem k četnosti dotazů týkajících se situace hospodaření s vodou v tomto letním suchém období, Rybářství Třeboň a.s. sděluje, že veškeré manipulace jsou prováděny dle platných manipulačních řádů, jsou konzultovány s příslušnými vodoprávními úřady a Povodím Vltavy s.p., s ohledem na rybochovné, rekreační a vodohospodářské funkce rybníků.

V případě množících se dotazů týkajících se konkrétních rybníků Hejtman (79,6 ha) a Staňkovský (271,7 ha) v povodí Koštěnického potoka, probíhají všechny manipulace s vodou s ohledem na rybniční soustavy v jeho povodí (Kanclířská soustava, Mokřinská soustava, soustava Točník a Purkrabí). Toto povodí zásobuje vodou 72 rybníků o celkové výměře 867,5 ha.

Do měsíce července Rybářství Třeboň a.s. zadržovalo poslední využitelný objem vody ve Staňkovském rybníce s předpokladem, že v důsledku dlouhotrvajícího sucha dojde ke zhoršení situace. Tento stav skutečně nastal již na počátku měsíce srpna, kdy hrozil úhyn ryb na rybnících Točník a Purkrabí. Z tohoto důvodu bylo třeba vzdutí vody na rybníce Hejtman a její následné převedení do rybníků Točník a Purkrabí. Škody, které by bez přijetí výše uvedeného opatření vznikly, by dosahovaly řádově milionů korun.

Ing. Josef Malecha
Předseda představenstva Rybářství Třeboň a.s.

Konec článku: Sdělení společnosti Rybářství Třeboň
Vydáno: 16.08.18 :: Rubrika: Aktuality

K článku "Sdělení společnosti Rybářství Třeboň" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Sdělení společnosti Rybářství Třeboň" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme