Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem

PRAVIDLA RYBOLOVU
k provozování lovu ryb na udici
platné pro rybník Potrubí pod Ponědrážským v roce 2024

Pověření k lovu ryb platí pouze ve dnech uvedených na pověření a na vybraných rybnících Rybářství Třeboň a. s. Majitel pověření se musí řídit pravidly – zásadami rybolovu uvedenými v příloze a pokyny pracovníků Rybářství Třeboň a. s. Pověření je nutno mít stále u sebe.

ZÁSADY LOVU

Každý držitel platného pověření k lovu ryb je povinen řídit se těmito zásadami rybolovu. Rybolov je povolen na pověření vydané Rybářstvím Třeboň a.s., na vybraných rybnících Rybářství Třeboň a.s.

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,- Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Z důvodů kontroly platnosti povolenky se pro děti mladší 15 let uvedou na povolence údaje osoby starší 18 let. Jméno, Příjmení atd). Mladiství starší 15 let, který mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá osoba starší 18.let.

Na rybnících Rybářství Třeboň a.s. a v jejich těsné blízkosti je zakázáno: stanovat, rozdělávat ohně, nocovat v autech nebo karavanech, parkovat s automobily v lese, zabíjet, škrabat a vyvrhovat ryby, používání lodí a ostatních plavidel k rybolovu, chytání ryb z ostrovů. Je zakázáno rezervování míst. Rybáři jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu.
Parkování automobilů je povoleno na vyhrazených parkovištích. Je zakázáno parkovat na silnici u rybníka Ponědražský. Parkování pro sportovní rybáře je povoleno u rybářské bašty Ponědraž č. 45. Případy parkování osobních automobilů na lesních cestách budou posuzovány pracovníky Lesů České republiky jako porušení lesního zákona s následnými pokutami.

DOBA LOVU

  • 1. 3. – 30. 9. 2024
  • chytání povoleno 4.00 – 24.00 hodin

MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:
  • kapr obecný od 40 cm do 60 cm
    (horní míra u kapra obecného je 60 cm. Ulovený kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
  • amur 50 cm
  • lín 20 cm
  • sumec velký 90 cm
  • štika obecná 50 cm
  • okoun říční 20 cm

Je povoleno chytat jen na dva pruty. Tyto nesmí být vzdáleny od sebe více než 3 m.
Štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15. června včetně. Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.

V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (štika, sumec, amur) nebo 1 ks kapra. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Ulovené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává hlídací agentura pověřená firmou Rybářství Třeboň a.s.,dále zaměstnanci Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb a prokázat se předložením platného dokladu totožnosti s fotografií , rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Platnost povolenky je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu mají právo pověřené osoby pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.

Kontrolní orgán nikdy nevybírá za porušení řádu peněžní hotovost. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

Změna pravidel vyhrazena.
Rybářství Třeboň a.s.

Konec článku: Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem
Rubrika: Sportovní rybolov

K článku "Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme