Oznámení o projednání a rozhodnutí valné hromady společnosti RT a.s.

OZNÁMENÍ
jediného akcionáře o projednání a rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti
Rybářství Třeboň a.s.
se sídlem Rybářská 801, Třeboň 379 01, IČ: 60826851
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.B, vl.635

dne 29.3.2021 od 12:30 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2019 do 30.9.2020.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, seznámení s výrokem auditora.
5. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
7. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
8. Závěr

K bodu 5. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Jediný akcionář schválil řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020. Na základě předloženého návrhu představenstva schválil rozdělení zisku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020.

K bodu 6. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Jediný akcionář schválil odměnu člena představenstva.

K bodu 7. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Jediný akcionář schválil výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Oznameni-o-rozhodnuti-jedineho-akcionare-VH-RT-29032021.pdf

Konec článku: Oznámení o projednání a rozhodnutí valné hromady společnosti RT a.s.
Rubrika: Archiv článků

K článku "Oznámení o projednání a rozhodnutí valné hromady společnosti RT a.s." není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Oznámení o projednání a rozhodnutí valné hromady společnosti RT a.s." není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme