Projekty

OP Rybářství

Kompenzace 2023 Rybářství Třeboň a.s.

Předmětem projektu je podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, která umožní podniku akvakultury kompenzovat ekonomické ztráty, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí.

Kompenzace 2023 Rybářství Třeboň a.s.

OP Rybářství

Kolový traktor, 21. kolo

Předmětem projektu je pořízení traktoru pro obsluhu chovu ryb žadatele a pořízení aerátorů pro provzdušnění vody v lovišti.

Kolový traktor, 21. kolo

OP Rybářství

Vybavení pro výlovy ryb, 19. kolo

Předmětem projektu je vybavení pro zajištění výlovů ryb z rybníků.

Vybavení pro výlovy ryb, 19. kolo

OP Rybářství

Automobily do 3,5t s ložnou plochou, sakoviny, 19. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladních automobilů do 3,5t s ložnou plochou typu PICK-UP a pořízení rybářských sítí.

Automobily do 3,5t s ložnou plochou, sakoviny, 19. kolo

OP Rybářství

Posílení konkurenceschopnosti Rybářství Třeboň a.s.

Předmětem projektu je kompenzace snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) v důsledku pandemie Covid 19.

Posílení konkurenceschopnosti Rybářství Třeboň a.s.

OP Rybářství

Vybavení rybí líhně Mokřiny, 19. kolo

Předmětem projektu je pořízení inkubačního vybavení a plachtových bazénů do rybí líhně Mokřiny.

Vybavení rybí líhně Mokřiny, 19. kolo

OP Rybářství

Váhy

Předmětem projektu je pořízení obchodních vah pro vážení a značení produktů.

Váhy

OP Rybářství

Automobily do 3,5t s ložnou plochou – PICK-UP, 18. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladních automobilů do 3,5t s ložnou plochou typu PICK-UP a pořízení rybářských sítí.

Automobily do 3,5t s ložnou plochou – PICK-UP, 18. kolo

OP Rybářství

Nákladní automobil 26 tun, 18. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun pro obsluhu chovu ryb žadatele a pořízení beden pro přepravu živých ryb.

Nákladní automobil 26 tun, 18. kolo

OP Rybářství

Nákladní automobil 18 tun, 18. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun pro obsluhu chovu ryb žadatele a pořízení rybářských lodí.

Nákladní automobil 18 tun, 18. kolo

OP Rybářství

Provzdušňovací zařízení na sádky Soběslav, 16. kolo

Předmětem projektu je pořízení provzdušňovacího zařízení na sádky ryb Rybářství Třeboň a.s.

Provzdušňovací zařízení na sádky Soběslav, 16. kolo

OP Rybářství

Provzdušňovací zařízení na sádky Šaloun a Třeboň - 2. etapa, 16. kolo

Předmětem projektu je pořízení provzdušňovacího zařízení na dvoje sádky ryb Rybářství Třeboň a.s.

Provzdušňovací zařízení na sádky Šaloun a Třeboň - 2. etapa, 16. kolo

OP Rybářství

Nákladní automobil nad 12 tun

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun v provedení nosič výměnných nástaveb se sklápěcí nástavbou a hydraulickou rukou a rybářských sítí.

Nákladní automobil nad 12 tun

OP Rybářství

Nákladní automobil 18t, 13.kolo – 1

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun v provedení třístranný sklápěč s hydraulickou rukou, a mobilních provzdušňovacích zařízení.

Nákladní automobil 18t, 13.kolo – 1

OP Rybářství

Nákladní automobil 18t, 13.kolo – 2

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun v provedení třístranný sklápěč s hydraulickou rukou, a mobilního provzdušňovacího zařízení.

Nákladní automobil 18t, 13.kolo – 2

Vypsat další články

Doporučujeme