Projekty

OP Rybářství

Nákladní automobil 18 tun a vybavení pro rybářství - Rybářství Třeboň, 6. Výzva 2023

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu 18 tun pro přepravu ryb a materiálů pro akvakulturní činnost žadatele.

Nákladní automobil 18 tun a vybavení pro rybářství - Rybářství Třeboň, 6. Výzva 2023

OP Rybářství

Příslušenství k traktoru a vybavení pro rybářství - Rybářství Třeboň, 6. Výzva 2023

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro akvakulturní činnost podniku Rybářství Třeboň a.s. – příslušenství k traktoru, plastových vaniček a lodního motoru.

Příslušenství k traktoru a vybavení pro rybářství - Rybářství Třeboň, 6. Výzva 2023

OP Rybářství

Vybavení Rybářství Třeboň - 2. výzva, 2022

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu do 3,5tuny s ložnou plochou pro dopravní obsluhu chovu ryb, tj. převoz personálu, materiálu pro rybářskou výrobu a živých ryb, a pořízení aerátorů pro provzdušňování vody v lovišti při výlovech.

Vybavení Rybářství Třeboň - 2. výzva, 2022

OP Rybářství

Kompenzace 2023 Rybářství Třeboň a.s.

Předmětem projektu je podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, která umožní podniku akvakultury kompenzovat ekonomické ztráty, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí.

Kompenzace 2023 Rybářství Třeboň a.s.

OP Rybářství

Kolový traktor, 21. kolo

Předmětem projektu je pořízení traktoru pro obsluhu chovu ryb žadatele a pořízení aerátorů pro provzdušnění vody v lovišti.

Kolový traktor, 21. kolo

OP Rybářství

Vybavení pro výlovy ryb, 19. kolo

Předmětem projektu je vybavení pro zajištění výlovů ryb z rybníků.

Vybavení pro výlovy ryb, 19. kolo

OP Rybářství

Automobily do 3,5t s ložnou plochou, sakoviny, 19. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladních automobilů do 3,5t s ložnou plochou typu PICK-UP a pořízení rybářských sítí.

Automobily do 3,5t s ložnou plochou, sakoviny, 19. kolo

OP Rybářství

Posílení konkurenceschopnosti Rybářství Třeboň a.s.

Předmětem projektu je kompenzace snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) v důsledku pandemie Covid 19.

Posílení konkurenceschopnosti Rybářství Třeboň a.s.

OP Rybářství

Vybavení rybí líhně Mokřiny, 19. kolo

Předmětem projektu je pořízení inkubačního vybavení a plachtových bazénů do rybí líhně Mokřiny.

Vybavení rybí líhně Mokřiny, 19. kolo

OP Rybářství

Váhy

Předmětem projektu je pořízení obchodních vah pro vážení a značení produktů.

Váhy

OP Rybářství

Automobily do 3,5t s ložnou plochou – PICK-UP, 18. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladních automobilů do 3,5t s ložnou plochou typu PICK-UP a pořízení rybářských sítí.

Automobily do 3,5t s ložnou plochou – PICK-UP, 18. kolo

OP Rybářství

Nákladní automobil 26 tun, 18. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun pro obsluhu chovu ryb žadatele a pořízení beden pro přepravu živých ryb.

Nákladní automobil 26 tun, 18. kolo

OP Rybářství

Nákladní automobil 18 tun, 18. kolo

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun pro obsluhu chovu ryb žadatele a pořízení rybářských lodí.

Nákladní automobil 18 tun, 18. kolo

OP Rybářství

Provzdušňovací zařízení na sádky Soběslav, 16. kolo

Předmětem projektu je pořízení provzdušňovacího zařízení na sádky ryb Rybářství Třeboň a.s.

Provzdušňovací zařízení na sádky Soběslav, 16. kolo

OP Rybářství

Provzdušňovací zařízení na sádky Šaloun a Třeboň - 2. etapa, 16. kolo

Předmětem projektu je pořízení provzdušňovacího zařízení na dvoje sádky ryb Rybářství Třeboň a.s.

Provzdušňovací zařízení na sádky Šaloun a Třeboň - 2. etapa, 16. kolo

Vypsat další články

Doporučujeme