Rybářství Třeboň a.s.

Péče o hrázové porosty

Rybářství Třeboň připravuje informační cedule, na kterých chce návštěvníkům přiblížit současný stav hrázových porostů a péči o ně.

Péče o hrázové porosty

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Zákaz plavby na rybníku Dvořiště

Stanovisko k zákazu plavby plavidel na rybníku Dvořiště.

Zákaz plavby na rybníku Dvořiště

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s. je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. Společnost hospodaří na 8086 ha rybníků (488 rybníků), z čehož v jejím vlastnictví je 1343 ha a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů.

Rybářství Třeboň a.s.

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Rybníky Rybářství Třeboň a.s.

Rybníky společnosti Rybářství Třeboň a.s. jsou nedílnou součástí krajiny Třeboňska, která se vyznačuje zachovalou přírodou. Právě díky specifické krajině rybníků je Třeboňsko vyhlášenou turistickou destinací.

Rybníky Rybářství Třeboň a.s.

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Středisko Chlum u Třeboně

Středisko Chlum u Třeboně obhospodařuje rybníky Chlumecké rybniční soustavy. Významnou činností je provozování sportovního rybolovu (Hejtman, Staňkovský, Nový Kanclíř). Ve správě střediska jsou i sádky v Chlumu u Třeboně a rybí líheň Mokřiny.

Středisko Chlum u Třeboně

Zlatá stoka

Zlatá stoka

Zlatá stoka, unikátní dílo Štěpánka Netolického, zabezpečuje cirkulaci vody, okysličování a výměnu živin mezi rybníky na Třeboňsku, čímž výrazně napomáhá k úspěšnosti chovu ryb.

Zlatá stoka

Poplatkový lov kachen

Myslivost - nabídka loveckých akcí

Doplňkovou činností společnosti je provozování myslivosti na honitbách. Jedná se především o lov divokých kachen, ale i naháňky na černou zvěř v honitbě Witmanov.

Myslivost - nabídka loveckých akcí

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Středisko Rožmberk

Středisko Rožmberk hospodaří na dvou nejvýznamějších rybnících v blízkosti Třeboně Rožmberk a Svět. Dále má ve správě sádky Třeboň a Rožmberk. Na jeho území se nachází i honitba Witmanov.

Středisko Rožmberk

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Středisko Lomnice

Významnými rybníky střediska Lomnice jsou rybníky Velký Tisý, Dvořiště a Koclířov i unikátní Nadějská rybniční soustava. Ve správě střediska jsou sádky Šaloun v Lomnici nad Lužnicí a honitby Naděje a Velký Tisý.

Středisko Lomnice

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Středisko Ponědraž

K nejvýznamnějším rybníkům střediska Ponědraž patří rybníky Bošilecký, Horusický, Záblatský a Ponědražský. Ve správě střediska jsou sádky Soběslav, Strkov v Plané nad Lužnicí a Malá Vožice.

Středisko Ponědraž

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Středisko Rybí líheň Milevsko

Středisko Rybí líheň Milevsko zabezpečuje především provoz rybí líhně a sádek Mislevsko.

Středisko Rybí líheň Milevsko

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Středisko dopravy

Středisko dopravy Třeboň zabezpečuje přepravu ryb a materiálů pro činnosti produkčních středisek společnosti.

Středisko dopravy

Poplatkový lov kachen

Poplatkové lovy - Kachna divoká

Objednejte si poplatkový lov divokých kachen v honitbách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Poplatkové lovy - Kachna divoká

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Výběrová řízení - Rybářství Třeboň a.s.

Informace o výběrových řízeních vypisovaných společností Rybářství Třeboň a.s.

Výběrová řízení - Rybářství Třeboň a.s.

Doporučujeme