Soutěž o slosovatelné ceny

Rybářství Třeboň připravilo v roce 2016 novou soutěž, v které můžete vyhrát tyto lákavé ceny:

- candáta obecného
- štiku obecnou
- sumce velkého

Jaká jsou základní pravidla soutěže?

Soutěž probíhá v období od 25. 4. do 30. 9. 2016.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který uplatní poukaz na slevu při nákupu živého kapra na prodejně sádky Třeboň, Sádecká 230, Třeboň, po dobu průběhu soutěže.

Poukaz na slevu při nákupu živého kapra účastníci soutěže získají pouze při návštěvě AKVARIUM Vratislavský dům v Třeboni, po dobu průběhu soutěže.

Po skončení soutěže budou všechny uplatněné a řádně vyplněné poukazy vhozeny do osudí, z něhož budou za přítomnosti komise, jmenované vedením společnosti Rybářství Třeboň a.s. vylosováni tři výherci.

Pravidla soutěže o slosovatelné ceny – plné znění

Ke stažení: Pravidla soutěže o slosovatelné ceny 2016

1. Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže o slosovatelné ceny je společnost:
Rybářství Třeboň a.s.
se sídlem Třeboň, Rybářská 801, PSČ 379 01
IČ: 608 268 51
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 635.

2. Pravidla soutěže: Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.trebon.rybarstvi.cz. Soutěž probíhá v období od 25.4. – 30.9.2016 včetně (dále jako doba průběh soutěže).

3. Komu je soutěž určená: Do soutěže se může zapojit každý účastník , který uplatní poukaz na slevu při nákupu živého kapra na prodejně sádky Třeboň, Sádecká 230, Třeboň, po dobu průběhu soutěže. Poukaz na slevu při nákupu živého kapra účastníci soutěže získají pouze při návštěvě AKVARIUM Vratislavský dům v Třeboni, po dobu průběhu soutěže. Hodnotu poukazu nelze sčítat.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit? Uplatnit poukaz při nákupu živého kapra po dobu průběhu soutěže na prodejně sádky Třeboň. Řádně a čitelně vyplnit poukaz – jméno a příjmení, e-mail.

5. Výhry:
1. cena: Candát obecný
2. cena: Štika obecná
3. cena: Sumec velký

Po skončení soutěže (30. 9. 2016) budou všechny uplatněné a řádně vyplněné poukazy vhozeny do slosování. Z osudí budou za přítomnosti tříčlenné komise vylosováni tři výherci. Komise bude jmenována vedením společnosti Rybářství Třeboň a.s. Výhercům bude na uvedený e-mail zaslán výherní poukaz k vyzvednutí výhry na prodejně sádky Třeboň, Sádecká 230, Třeboň, platnost výherního poukazu je do 31. 12. 2016.

6.Práva a povinnosti pořadatele:
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změně nebo špatně zadané e-mailové adresy, pokud pořadateli tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Úplné znění pravidel je umístěno v sídle pořadatele soutěže a na www.trebon.rybarstvi.cz. Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.trebon.rybarstvi.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
a)uděluje společnosti Rybářství Třeboň a.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu; b)případě své výhry vyslovuje svůj souhlas s pořízením fotodokumentace z průběhu předání výhry a jejím následným využitím pro marketingové a propagační účely pořadatele a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, dalších sdělovacích prostředcích, webových stránkách a prezentačních materiálech pořadatele a webových stránkách www.trebon.rybarstvi.cz.

Konec článku: Soutěž o slosovatelné ceny
Vydáno: 22.04.16 :: Rubrika: Aktuality

K článku "Soutěž o slosovatelné ceny" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Soutěž o slosovatelné ceny" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme