Rekreační rybolov na rybníce Dubový u Obory

Rybářství Třeboň i nabízí možnost rybolovu na rybníce Dubový u Obory.

Pověření k lovu ryb na rybníce Dubový u Obory (u Třeboně)

Obecné zásady

Rybolov se smí provozovat v určeném úseku hráze a v prostoru bývalé kachňárny rybníka Dubový u Obory – viz mapa. Na ostatních místech a sousedních rybnících je rybolov přísně zakázán.

 • Rybolov je striktně prováděn způsobem CHYŤ A PUSŤ.
 • Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,- Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb.
 • Rybář je povinen se chovat ohleduplně k ostatním rybářům. Místo k rybolovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.
 • S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně, dle rybářské etiky a po vylovení je po případném změření, zvážení (pořízení fotografie) neprodleně vrátit do vody.
 • Z důvodu kontroly platnosti pověření se pro děti mladší 15 let uvedou na pověření údaje zákonného zástupce Jméno a Příjmení. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá zákonný zástupce. U rybářů starších 15 let, kteří mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály.

Rybářské nářadí, způsob lovu, nástrahy

 • Je povoleno chytat ryby na 2 prut s max. 2 návazci s jednoduchým háčkem.
 • Lov na rybku nebo její části a přívlač je zakázaný.
 • Je zakázáno zavážení udic a používání bójí.
 • Je zakázáno lovit ryby z lodí i ukotvených či jiných plovoucích předmětů a zařízení.
 • Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
 • Rybář je povinen mít vyprošťovač háčku a podběrák.

Doba lovu

 • Doba lovu: 1. 4. – 30. 10. 2024
 • Denní doba lovu: 6:00 – 22:00
 • Změna doby lovu je vyhrazena Rybářstvím Třeboň a.s.

Kontrola a dozor

 • Kontrolu lovící smí provádět osoby k tomu pověřené Rybářstvím Třeboň a.s.

Prodej pověření

Cena pověření

 • 1 den á 400 Kč
 • 1 týden á 2 000 Kč

V ceně týdenního pověření je poukaz na odběr ryb a výrobků z ryb v hodnotě 300 Kč na prodejně Rybářství Třeboň a.s., Sádecká 230, Třeboň. Otevírací doba v prodejně prodejny Sádky Třeboň

Fotografie rybníka Dubový s vyznačením místa rybolovu

Fotografie – úlovky 2023

Rybník Dubový - úlovek 2023


Rybník Dubový - úlovek 2023

Konec článku: Rekreační rybolov na rybníce Dubový u Obory
Rubrika: Sportovní rybolov

K článku "Rekreační rybolov na rybníce Dubový u Obory" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Rekreační rybolov na rybníce Dubový u Obory" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme